Examens/Reglement

Het examen zal voor de kinderen geen verrassing zijn. Al tijdens de lessen werken we hier naar toe. Het proefexamen is hierbij de generale repetitie. Bij binnenkomst laten we de kinderen eerst nog even ontspannen. Vaak sturen we ze nog even naar buiten om nog iets te drinken of te eten. Ze installeren zich net als iedere andere les en krijgen precies te horen hoe we alles gaan doen. We beginnen met de 10 minuten test, zodat ze daarna alle tijd hebben om de brief netjes voor elkaar te maken. We laten ze de tekst eerst even lezen zodat ze er al wat mee bekend zijn. Kinderen met aandachtspunten kunnen we ook helemaal apart zetten. Soms komen de ouders mee om het kind gerust te stellen. Kinderen die al snel klaar zijn gaan naar een andere ruimte om de rest niet te storen. We maken daarna een groepsfoto voor op de site. Ouders die dit niet willen kunnen dit aangeven. Hierna is iedereen vrij om naar huis te gaan, mits dit voor de ouders geen probleem is.

Examenreglement:

De kinderen moeten minimaal 120 aanslagen per minuut hebben op het examen, de fouten zijn hier dan al vanaf getrokken. Daarnaast moeten ze een brief volgens de blokindeling kunnen maken. Daarbij mogen ze een paar foutjes maken om nog een voldoende te krijgen. De indeling moet echter goed zijn. Alles mogen ze in de brief verbeteren, zolang ze het zelf ontdekken. Na inlevering van het werk mogen ze niets meer verbeteren. Ze hebben voor beide onderdelen in totaal 90 minuten de tijd. Elk onderdeel mogen ze binnen die periode 1 keer overdoen. De docent(e) kan meestal wel zien of het resultaat voldoende is en geeft dit bij twijfel aan. Het beste resultaat zal dan gelden. Kinderen met aandachtspunten krijgen een aangepast examen en halen ze het na meerdere malen nog niet, dan kunnen ze een certificaat krijgen. Ze behouden het recht het na verloop van tijd gewoon nog eens te proberen.

De kinderen moeten aan de volgende eisen voldoen.

1. Minimaal 120 aanslagen per minuut, kinderen met een aandachtspunt of groep 6 90/min.

2. Ze moeten voor elk onderdeel een voldoende hebben. De volgende punten tellen mee in de boordeling.

–          Accuratesse of wel de netheid van het werk.

–          Brief mag maximaal 10 fouten bevatten en indeling moet goed zijn.

–          Praktische toepassing is een punt voor het geheel. Hoe ze alles beheersen.

Bij ieder examen loopt er één onafhankelijk persoon rond om het proces te bewaken. De kinderen mogen tijdens het examen niet praten. Als ze last hebben van het geluid van de aanslagen, mogen ze een koptelefoon opzetten.

De kinderen krijgen vaak meteen te horen of ze voor het examen zijn geslaagd. Binnen 2 weken krijgen ze het diploma toegestuurd of is er een diploma uitreiking op school. Dit wisselt per locatie.

Kinderen met aandachtspunten mogen, na het behalen van het examen, altijd nog een keer opnieuw de snelheidstest doen om de snelheid verder uit te bouwen. Dit kan zelfstandig thuis of via het volgen van een aantal lessen in de volgende groep. Als ze boven de 120 aanslagen per minuut komen, krijgen ze een nieuw diploma toegestuurd.

De uitslagen van het examen worden jaren opgeslagen in een bestand, dus u kunt altijd, tegen € 15,- administratie kosten, een nieuw diploma opvragen.