Speciale Zorg

In het hedendaags onderwijs wordt steeds meer aandacht besteed aan differentiatie.
Leerlingen met behoefte aan speciale zorg op verschillende gebieden, hebben hier veel baad bij.

Rapido Typen zet zich in, om zoveel mogelijk op deze behoeften aan te sluiten.
Al bij inschrijving van uw kind wordt gevraagd naar eventuele bijzonderheden.
Dit wordt genoteerd zodat, ongeacht waar uw kind de cursus volgt, de docent hiervan op de hoogte is.

Door persoonlijk contact tussen ouder en docent kan gerealiseerd worden dat uw kind, met uw hulp en informatie, zo optimaal mogelijk kan profiteren van de cursus van Rapido Typen.

In het submenu vindt u informatie over verschillende Pervasieve  Ontwikkelingsstoornissen, ADHD en Dyslexie. Indien u vragen heeft over de zorg voor uw kind en of er ook voor uw kind de mogelijkheid is bij Rapido Typen aan te sluiten, vindt u onder ‘Contact’ de contactgegevens.