Prikbord

Een leuk spelletje om de snelheid verder omhoog te krijgen van Z-type.

https://zty.pe/

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevenbescherming (AVG) in werking getreden.

Wij nemen deze nieuwe wetgeving zeer serieus. Daarom hebben wij onze processen opnieuw bekeken en geoptimaliseerd. Naar aanleiding van het voorgaande sturen wij bij de overeenkomst, vanaf heden, een toestemmingsformulier waarin wij u expliciet vragen toestemming te verlenen voor het verwerken van de persoonsgegevens van u en uw kind.
Lees hier meer over persoonsgegevens

Team Rapido Typen

Een leuk bedankje van 2 leerlingen van de Wingerd te Twello.

2016-02-10 18.44.25Bedankt Puck en Lizelotte voor dit smakelijke en prachtige cadeau.

Twello 10 februari 2016!

Reactie van een moeder!

Ik had mijn zoon opgegeven voor typeles. Even daarna hoorden wij dat hij PDD-NOS heeft. In het kort betekent dit voor mijn zoon dat hij moeite heeft in de omgang met leeftijdsgenoten, moeite met het krijgen van opdrachten en het verwerken van veel informatie tegelijk. Als hij dingen moeilijk vindt of niet snapt, zegt hij dit niet maar doet boos, bokkig of vervelend. Soms gaat hij ook klieren in de klas. Andere kinderen, de juf en ouders vinden hem dus vaak een vervelend klierjong, terwijl hij gewoon niet weet wat hij moet doen.Als een opdracht hem duidelijk is dan voert hij hem netjes en plichtsgetrouw uit. Met betrekking tot de typeles zagen wij het eigenlijk niet meer zo zitten. Dus contact gezocht met René en de situatie uitgelegd. René verzekerde ons dat hij er alle vertrouwen in had, dat ook ons kind typen kon leren. Onze dochter heeft indertijd ook typeles bij René gehad, dus wij wisten al van de manier van lesgeven. Onze zoon is dus toch naar typeles gegaan, heeft er bijna elke avond voor moeten oefenen en leek op het eind nog niet genoeg aanslagen te hebben. Maar René heeft hem een aangepast examen afgenomen en onze zoon is geslaagd voor zijn typediploma!!! Deze succeservaring was heel belangrijk voor hem en zijn zelfvertrouwen. Hij is erdoor gegroeid.